Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

STOP wypalaniu traw !

22 marzec 2010
Nadeszła wiosna – czas, kiedy rolnicy pozbywają się suchej roślinności poprzez jej wypalanie. Wielu z nich
błędnie sądzi, że czynność ta ma korzystny wpływ na przyszłe plony, wielu zaś po prostu kontynuuje bezmyślną tradycję, lub robi to dla "zabawy".

Wypalanie trawy jest szkodliwe dla gleby i organizmów w niej żyjących. Zabieg ten niszczy materię organiczną, przez co spowalnia proces tworzenia próchnicy. Wskutek niego giną organizmy glebowe niezbędne do zachowania równowagi ekologicznej oraz potrzebne w procesie powstawania gleby. Wpływa to na pogorszenie zmniejszenie plonów. Ponadto w czasie wypalania roślinności uśmiercane są liczne owady, płazy, gryzonie i ptaki, najczęściej skowronki. Dochodzi uwolnienia toksyn zanieczyszczających środowisko. Następstwem wypalania łąk często są niekontrolowane pożary, stwarzające zagrożenie dla ludzi i zwierząt, prowadzące do zniszczenia znacznych połaci lasów.

 Wypalając trawę łamiesz prawo! Zgodnie z art.124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.” Za wypalanie roślinności w wymienionych miejscach grozi kara aresztu lub grzywny (art. 131 powyższej ustawy).

PAMIĘTAJ! WYPALANIE TRAW ZAGRAŻA LUDZIOM, ZWIERZĘTOM ORAZ ŚRODOWISKU!
NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!
 
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.