Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

26 maj 2014

W niedziele 25 maja 2014  zakończył  się kurs KPP Ratownictwa Przedmedycznego, który odbył się  w JRG6 . OSP w Świątnikach Górnych wzbogaciło  się o 4 nowo przeszkolonych druhów. Decyzją naczelnika zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Krzysztof Noworól

Maciej Gniadek

Tomasz Stryszowski

Iwona Radwańska

Wszyscy druchowie zdali egzmin pozytywnie - który składał się z części teoretycznej i praktycznej.

GRATULUJEMY

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji zadań z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zespołów ratownictwa medycznego.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy umożliwia uzyskanie tytułu RATOWNIKA, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).

Tematyka kursu:

- Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
- Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
- Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
- Poszkodowany nieprzytomny
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
- Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą  automatyczną
- Wstrząsy - rodzaje i oznaki wstrząsów, postępowanie z poszkodowanym będącym we wstrząsie
- Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, padaczka, zatrucia, podtopienie, poparzenia,
- Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
- Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne środowiskowe, akty terroru
- Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja (triage), karta udzielonej pomocy, logistyka działań ratowniczych
- Ewakuacja ze strefy zagrożenia
- Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
- Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.